lørdag den 19. januar 2019

Erhvervsstyrelsen hjælpeside nye forretningsmodeller


Erhvervsstyrelsen har oprettet en side, hvor du kan gå ind og vælge dit kommende forretningsområde inden for:


 • Data og ny teknologi
 • Deleøkonomiske forretningsmodeller
 • Cirkulære forretningsmodeller
 • E-handel 
Herefter kan du oprette et spørgsmål, og styrelsen vil så sende det videre til den relevante myndighed som dækker det område du vil inden for. Det kunne være om fremstilling af drikkevare, hvor du så sikkert får svaret fra f.eks fødevarestyrelsen, men i det hele taget, så vil erhvervsstyrelsen hjælpe dig, som ny inden for et nyt forretningsområde, med at kunne få svar fra den eller de myndigheder, som administrerer reglerne inden for området.

Et godt initiativ

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

torsdag den 17. januar 2019

Momsfrister

   Her kan du finde alle momsindberetninger - taget direkte fra SKAT. Som udgangspunkt har alle nye virksomheder kvartalsmoms i stiftelsesåret og så overgås til halvårs indberetning når der er har været afregnet et fuldt års moms ud over stiftelsesåret.
   Kvartals Moms for perioden:                                      Skal være afregnet:
1. juli - 30. september 20183. december 2018
1. oktober - 31. december 20181. marts 2019
1. januar - 31. marts 20193. juni 2019
1. april - 30. juni 20192. september 2019
1. juli - 30. september 20192. december 2019
1. oktober - 31. december 20192. marts 2020
Halvårs Moms for perioden:                                  Skal være afregnet:
1. januar - 30. juni 20183. september 2018
1. juli - 31. december 20181. marts 2019
1. januar - 30. juni 20192. september 2019
1. juli - 31. december 20192. marts 2020
Måneds Moms for perioden:                                      Skal være afregnet:
1. september - 30. september 201825. oktober 2018
1. oktober - 31. oktober 201826. november 2018
1. november - 30. november 201827. december 2018
1. december - 31. december 201825. januar 2019
1. januar - 31. januar 201925. februar 2019
1. februar - 28. februar 201925. marts 2019
1. marts - 31. marts 201925. april 2019
1. april - 30. april 201927. maj 2019
1. maj - 31. maj 201925. juni 2019
1. juni - 30. juni 201919. august 2019
1. juli - 31. juli 201926. august 2019
1. august - 31. august 201925. september 2019
1. september - 30. september 201925. oktober 2019
1. oktober - 31. oktober 201925. november 2019
1. november - 30. november 201927. december 2019
1. december - 31. december 201927. januar 2020
Indberetning af EU salg uden moms - skal foretages månedligt i TastSelv under moms. Har du ikke haft EU salg uden moms skal du ikke inderette. Du skal ikke lave en nulindberetning.
I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned og det vil jo kunne lette dig, da du så bare indberetter sammen med anden moms.
KvartalsvisMånedligtSkal være indberettet senest
3. kvartal 2018September 201825. oktober 2018
Oktober 201826. november 2018
November 201827. december 2018
4. kvartal 2018December 201825. januar 2019
Januar 201925. februar 2019
Februar 201925. marts 2019
1. kvartal 2019Marts 201925. april 2019
April 201927. maj 2019
Maj 201925. juni 2019
2. kvartal 2019Juni 201925. juli 2019
Juli 201926. august 2019
August 201925. september 2019
3. kvartal 2019September 201925. oktober 2019
Oktober 201925. november 2019
November 201927. december 2019
4. kvartal 2019December 201927. januar 2020
Og endeligt frister for OneStopShop moms ved salg af elektroniske ydelser til private i EU - nemlig den 20. i måneden efter kvartalet er slut

3. kvartal 201820. oktober 2018
4. kvartal 201820. januar 2019
1. kvartal 201920. april 2019
2. kvartal 201920. juli 2019
3. kvartal 201920. oktober 2019
4. kvartal 201920. januar 2020
SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


torsdag den 10. januar 2019

Investor-fradrag fra 2019

Folketinget har vedtaget det ny investorfradrag som er trådt i kraft 1/1-2019.

Loven er et skatteincitament til at få flere investeringer i UNOTEREDE (ikke børsnoterede) selskaber alene.

 1. Fradraget kan alene benyttes til investering i unoterede selskaber.
 2. Fradraget kan alene bruges af privatpersoner der investerer, ikke af selskaber, foreninger eller fonde.
 3. Fradrag er på 59% af investeringen og har værdi som ligningsmæssigt fradrag. Det svarer til, at det har en ca fradragsværdi på 30%. 
 4. For årene fra 2019 til 2022 kan direkte investeringer ikke overstige 236.000 kr. Ved de 59% svarer det til at den samlede investering max må være 400.000 kr. Herefter hæves fradraget fra 2023 til 472.000 som svarer til samlet investering 800.000 kr - ud fra max 59% af investeringen giver fradrag
 5. Ved "indirekte investeringer" er fradraget i starten lavere - men det vil jeg ikke gå i detaljer med her.
 6. Der er ikke nogen mindstegrænse for investering eller for eventuelle stemmerettigheder men - det er et krav at andele/anparter/aktier erhverves ved kontant betaling (investering kontant)
 7. Der kan alene opnås fradrag for investering i opstarts eller vækstfase virksomheder. Opstart defineres som selskaber der maksimum har været aktive på markedet i 7 år fra første kommercielle salg. Vækstfase defineres ud fra behov for kapitalindskud der er større end halvdelen af gennemsnits årsomsætning seneste 5 år. Dette er hovedpunkterne, men der kan være undtagelser hvor der kan opnås fradrag hvis der er tale om en opfølgende investering. I så fald tal med din rådgiver.
 8. Fradraget genbeskattes hvis ikke erhvervede kapitalandele beholdes i mindst 3 år, med mindre halvdelen af det investerede er tabt, og samtlige investor kapitalandele sælges. Der vil også være genbeskatning, hvis selskabet der er investeret får fra drift til pengetank, eller køber aktier tilbage fra investoren.
 9. Der er fradrag for tab af den fulde investering, selv om der ved anskaffelsen er opnået investorfradrag. 
 10. Giver investeringen overskud, beskattes alene nettogevinsten selv om der er opnået skatterabat ved anskaffelsen.
 11. HER HAR DU HELE LOVFORSLAGET SOM VEDTAGET I LINK

Tal med en kyndig, f.eks en revisor hvis du mener at kunne benytte det ny investor fradrag.

Jeg er ikke specialist på sådan et lovområde, og blogger her alene ud fra bedste viden. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl i min blog.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


fredag den 4. januar 2019

Spam - hvad må jeg

Spam reglen kommer som udgangspunkt fra markedsføringslovens § 10 Spam forbud mod elektronisk markedsføring udspringer af markedsføringsloven. En del får blandet GDPR persondatalov ind, men den handler om opbevaring af persondata og Spam er først og fremmest tilknyttet markedsføringslovens § 10

Lad os bare tage den først - i alle fald de første stykker, for de er meget relevante for forståelsen af hvad man må og ikke må, når vi taler elektroniske henvendelser:


§ 10:
En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.
 1. Stk. 2. 
  En erhvervsdrivende, der fra en kunde har modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan uanset stk. 1 markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden via elektronisk post. Det forudsætter dog, at den erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende henvendelse.
 2. Stk. 3. 
  Retter en erhvervsdrivende henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post med henblik på direkte markedsføring, skal følgende betingelser være opfyldt:
  1. 1)Markedsføringen skal klart kunne identificeres som sådan,
  2. 2)betingelser for salgsfremmende foranstaltninger skal være let tilgængelige og fremlægges klart og utvetydigt,
  3. 3)det skal fremgå, på hvis vegne markedsføringen udsendes, på en måde, der ikke er tilsløret eller holdes skjult,
  4. 4)modtageren må ikke opfordres til at besøge websteder, hvor den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for webstedet, ikke opfylder kravene i nr. 1-3, og
  5. 5)der skal være en adresse, som modtageren kan henvende sig til for at få standset sådanne henvendelser.
 3. Hvad siger forbrugerombudsmanden så for væsentlige ting omkring dette emne. Det er nemlig forbrugerombudsmanden som er klageinstans, også for erhverv på Spam området.

  Jeg tager her bare nogle af de mest klare punkter fra forbrugermandens helt nylige, ult. 2018 redegørelse:

 4. Lad os starte med de sociale medier, hvor der ofte hersker "tvivl:

  Opslag der vises direkte i brugernes Newsfeed anser ikke for at være elektronisk post og dermed ikke for spam.

 5. Notifikation henvendt direkte til en bruger af sociale medier OG, beskedder, messenger, kommentarer (af kommerciel karakter) og tags vil derimod være omfattet af forbud mod spam.

  Lidt skærpelse af pligten til at tilladelse skal gives til hver enkelt elektroniske henvendelsesform:

 6. Det er ikke nok, at få samtykke til at sende "elektronisk post" som helhed. Forbrugerombudsmandens krav er, at der klart skal angives, hvilke former for elektronisk henvendelse der gives tilladelse til. Det betyder der skal give samtykke til f.eks. e-mail, SMS, messenger og anden markedsføring ved sociale medier. Gives kun tilladelse til f.eks nyhedsbrev via e-mail, så er der ikke tilladelse til anden elektronisk henvendelse.
Indhentelse af samtykke:
 1. Første gang man henvender sig til en person ved brug af andre midler end elektronisk post (fjernkommunikation - kunne være brev, telefon og andet) skal den erhvervsdrivende meget klart oplyse kunden om retten til at frabede sig denne markedsføring ligesom, at den erhvervsdrivende altid skal gøre det let og gebyrfrit, at frabede sig sådanne henvendelser og afmelde denne kommunikation.

 2. Det har i praksis givet det problem, at man ikke måtte henvende sig til modtagere af ens nyhedsbrev, for at få dem til at udvidet et tidligere givet samtykke, til at omfatte f.eks nye varegrupper eller andre typer, eller man ønskede at kunne henvende sig elektronisk på anden vis end der oprindeligt er givet samtykke til.

 3. Her har forbrugerombudsmanden lempet praksis, så du lovligt må henvende dig til dine nyhedsbrevsmodtagere for at få dem til at udvide et tidligere samtykke til, at omfatte andre produktgrupper eller kommunikations former.
Tilbud om rabat eller deltagelse i konkurrence ved indhentning af tilladelse til elektronisk henvendelse:

Forbrugerombudsmanden er af den opfattelse, at virksomheder gerne, på visse betingelse, må motivere deres kunder til at give samtykke til nyhedsmails, ved f.eks. at tilbyde kunden en rabat eller konkurrence deltagelse, f.eks - Tilmeld dig nyhedsbrev og få x % rabat på dit første køb.

Du kan læse pressemeddelelse fra forbrugerombudsmanden I LINK HER

Og du kan læse hele vejledningen I DETTE LINK

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.

Jeg blogger blot af interesse og for at gøre det svære lettere forståeligt, men jeg kan ikke drages til ansvar for evt fejl eller misforståelse i mine tekster. Bemærk altid hvis der er link til lovgivning og myndigheder.

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S