torsdag den 28. februar 2019

IVS ny lovSÅ ER LOVFORSLAGET OM IVS ÆNDRINGER UDE:

Lovforslaget er fremsat 28/2 - Sat til første behandling 19/3 - frist for spørgsmål 22/3 - svarfrist 25/3 - betænkningsafgivelse 28/3, 2 behandling nu planlagt til 2/4 og 3 behandling og vedtagelse planlagt til 4/4

Der er for mig (og en ganske samlet presse) - slet ingen tvivl om, at forslaget vedtages i sin helhed som fremsat, da det er fremsat i fuld enighed mellem regering og Dansk Folkeparti, der jo har klart flertal, og det er offentliggjort som kendsgerning fra ministeriet, men - alt skal jo vedtages.


Vigtigt er:

Fra lovforslaget er vedtaget og noteret i lovkataloget - lad os sige primo april, så betyder det:

1

Der er stop for stiftelse af nye iværksætterselskaber IVS.


Eksisterende iværksætterselskaber skal inden to fra lovforslagets vedtagelse, opbygge en selskabskapital på 40.000 kr.

3
Kravet til ApS kapital nedsættes til 40.000 kr.

Punkt 1 giver sig selv. 

Punkt 2 indeholder ikke nyt omkring kravet om afsættelse af 25% af overskud, ud over, at der nu skal bygges op til 40.000 frem for tidligere 50.000 kr men - som nyt er tilføjet i direkte citat - med mine indsættelser af fed skrift fra § 5:

Generalforsamlingen i et iværksætterselskab, som ikke er under konkurs eller tvangsopløsning, skal senest 2 år efter denne lovs ikrafttræden, med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring, beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistrere sig til et anpartsselskab. 


Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om, at kapitalen er til stede. 

Stk. 2. Opfylder et iværksætterselskab ikke kravet om omregistrering i stk. 1, 1. pkt., kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, inden for hvilken iværksætterselskabet skal opfylde kravet om omregistrering. Opfylder iværksætterselskabet ikke dette krav senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet, jf. selskabslovens § 225

Det er relativt smart, at vælge, at det er generalforsamling som senest 2 år fra vedtagelsen, lad os her sige 1/4-2021, SKAL vedtage omregistrering til ApS, for det betyder, at erhvervsstyrelsen ikke skal kontrollere noget. De skal bare se, at alle IVS har indsendt anmodning om omregistrering, og de som ikke har, kan så sendes til tvangsopløsning.

Det må også betyde, at kapitalen rent praktisk skal være på plads en del tid før (vel for de fleste 31/12-2020) - så generalforsamlingen har grundlag og er klart til vurderingsberetning, inden deres vedtagelse. 31/3 eller hvad dato nu bliver for vedtagelse - er givet lovmæssigt i orden, men jeg tror ikke ret mange kan bruge tiden fra 31/12-2020 til 3173-2021 til noget rent praktisk, da man jo gerne inden generalforsamling skal have vurderingsberetning på plads, og her er 31/12-2020 nok det de fleste kommer til at lande på.


Selve omregistreringen - når vurderingsberetning foreligger, sker uden yderligere gebyr til erhvervsstyrelsen.

Hele lovforslaget er her i link.
---------------------------------
Med andre ord:

Alle eksisterende iværksætterselskaber har - fra vedtagelsen 2 år til at opbygge bunden kapital på 40.000 kr og derefter - lade en revisor udstede erklæring om kapitalens tilstedeværelse, og omdanne til ApS

Gør de ikke dette, vil selskabsstyrelsen kunne (læs skulle) anmode skifteretten om at tvangsopløse selskabet.


Det er muligt at skyde pengene ind, men der skal skydes ind, at den samlede egenkapital inkl. det nye indskud, som minimum udgør 40.000 kr

Stifter man med den traditionelle 1 kr, så vil opbygning af 40.000 kr kapital kræve et overskud før skat på ca 51.000 kr - inden - hvad der formentlig er 4. april 2021.

Pris for vurderingsmand og erklæring vil ofte lande mellem 4.000 og 12.000 kr efter min erfaring.

Når dette IVS så er et ApS, vil der stadigt kun være 1 kr i fradrag ved lukning eller salg, ved beregning af aktieskat, modsat et ApS stiftet med 40.000 kr og fradrag for disse 40.000 kr.
Til gengæld sker opsparing jo til "kun" 22% selskabsskat.


Jeg vil ikke mene, at det giver mening, at stifte nye IVS - iværksætterselskaber mere, med mindre man vil gamble vildt på, at at et flertal, der er så tydelige som her, ikke vedtager deres eget lovforslag i stort set uændret form.

Det skyldes, at jeg mener kravet om opsparing af 40.000 kr, sammenholdt med nedsat krav om kapital til ApS på 40.000 kr, gør det stort set irrelevant. 


Det er både fordi, det jo koster en del penge til vurderingserklæring - at omregistrere IVS til ApS OG - fordi IVS allerede idag har dårligt ry og problemer med at finde bankkonto og mange leverandører skyer allerede selskabsformen.

Det bliver ikke bedre nu, hvor der næppe er tvivl om, at hele formen skal skaffes af vejen.


Jeg skal ikke tage stilling til OM det er fornuftigt med loven. Det kan der bestemt argumenteres for, men der kan også argumenteres imod - ud fra, at man kunne have skærpet andre love og gået efter de, som drev IVS helt useriøst eller med svindel for øje, og opnået noget nær samme resultat.

Det kunne så bare også være gået ud over f.eks ApS (f.eks øgede krav til regnskabs dokumentation - revision eller hvad ved jeg). 


Jeg blogger her efter bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl og misforståelser.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


onsdag den 13. februar 2019

Ser investor ned på løn?


ANONYM SPURGTE PÅ BLOGGEN:

Hej John! super fed blog du har dig her! :-) Det er virkelig flot at du tager dig tid til at hjælpe mennesker som ikke lige kender alle reglerne mht. til iværksætteri. Må indrømme at jeg selv er meget uvidende når det kommer til stykket, men der er dog én ting som jeg godt kunne tænke mig svar på.
Hvordan kan det være at det bliver set ned på at give sig selv løn?? Så også et program på TV3 forleden, hvor millionærer skulle se på ideer, og så beslutte om de ville støtte det, men hvor de blev overrasket over at et ægtepar gav sig selv løn fra deres eget firma. Har set det mange steder hvor folk bliver overrasket over netop det at give sig selv løn.. men så sidder jeg her så uvidende som jeg er og tænker, hvor har de ellers regnet med at de skulle få penge? o.O Folk skal vel have en indtægt et eller andet sted fra?? altså medmindre de har regnet med at man skal bo i en skraldespand? haha.. Kan du give mig svar på hvorfor det ikke er smart at give sig selv løn? og hvorfor folk reagerer negativt når de får det at vide? Tusind tak på forhånd! Håber du har tid til at give mig et svar! :-)


OG MIT SVAR

Der bliver som ikke set ned på at give sig selv løn MEN:

Der bliver nok ofte set ned på - hvis man søger en investering, og investors penge sÅ i stort omfang går til at man skal give sig selv løn.

Investorer vil jo gerne have, at man selv har hånden på bagepladen og selv lægger noget i - enten penge - eller tid - uden at investors penge så bruges på løn.

Hvis du driver en virksomhed der tjener penge og du selv har en normal og rimelig løn ud fra den indtjening der måtte være i virksomheden, så har investorer normalt IKKE spor imod det - men kommer man med noget - der ofte ikke har en større værdi - en opstart - og vil have 1 mio fra en investor, og så selv spiser en god del af det beløb til løn/kager/mad og privat bolig, så giver det ofte negativ reaktion

Lønnen skal komme fra virksomhedens indtægt - og er den så inden for normale rammer, ja så er den jo, som alle andre udgifter med til at vise resultat til skat i virksomheden og dermed et grundlag for investor at byde ind på. 


Det skal normalt ikke være investors penge - der skal ud til at iværksætteren kan leve.

Det skal komme fra enten virksomhedens indtægt inden investeringen, eller - man skal have sparet op, så man kan tilbyde blod sved og tårer til at banke forretningen igang - uden man hæver investors penge selv

vh John H


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Hvidvask loven

Jeg oplever forbløffende mange, som stejler helt i forhold til at skulle give banker oplysninger, når de skal have en erhvervkonto.
Mange virker nærmest til at vælge en bank, der beder om så lidt som muligt, og roser deres bank for kun lige at skulle have ens navn.

Hvad er det, som går, at man - hvis man vil drive erhverv seriøst, finder det så skrækkeligt hvis en bank beder om lidt dokumentation, ikke bare for navn men også for hvad det er man vil drive for en forretning - kald det en lille forretningsplan, og hvad omfanget af forretningen må må forventes at blive, kald det et lille budget.

Tror man virkeligt i dag, at man seriøst skal starte sin forretning op, hvis man mener at bare en lille forretningplan og en lille ide om, hvor mange penge der skal løbe ind og ud, er en ulykke?


Der er givet en del nye bankløsninger eller app - som ikke overholder hvidvaskloven - og der stikkes jo også bøder ud helt løbende. Kun meget få pengeinstitutter har ikke været gennem møllen, og så kan det da godt være, der er nogle nye udenlandske, som endnu ikke har hvidvask kontrol helt på plads, men tror vi, at det er en fordel for erhvervslivet, at der tages helt let på den slags. 

Ofte er det så også banker som IKKE giver andet end en top-op konto (en man hele tiden selv skal se til der står penge på og aldrig kan overtrækkes) og en hævekort - af den type banker normalt giver til de personer der ikke kan holde sig fra overtræk, og derfor får klippet Visadankortet over. På toppen vil en del af disse (f.eks. Lunarway) heller ikke tillade, at man lægger sine betalinger, sin moms mm, til automatisk betaling, netop fordi det kunne trække en konto over.

Uanset hvad, er hvidvaskloven klar:

Banker skal for virksomhedskunder kende:  • Identitet (navn, adresse og CVR-nr. eller anden lignende identifikation, hvis den pågældende ikke har et CVR-nr.). Her bør de også checke, at både legale og reelle ejere i CVR registret stemmer med det opgivne
  • Formålet med forretningsforbindelsen (en lille redegørelse for hvad driver man for en type forretning - kald det en let forretningsplan)
  • Det forventede omfang = hvad venter man der sker af transaktioner ind og ud - kald det et lille budget.
  • Løbende overvågning af kundeforholdet og kundens transaktioner. - og disse skal dokumenteres og løbende dokumenteres - og evt ændrede mønstre i forhold til det oprindeligt aftalte, skal så på ny dokumenteres, omfang og formål.

Dette findes i hvidvasklovens pt 10 som vist i linket HER

Også lovens pt 22 er meget klar omkring hvad banker har for pligter i forbindelse med firmakundeformål:

Virksomheden skal ved etablering af kundeforholdet indhente oplysninger om hver kundes formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Det samme gælder, hvis kunden i øvrigt foretager væsentlige ændringer i sine aftaler med virksomheden. Kundens oplysninger om formål og omfang skal indgå i virksomhedens vurdering af, om der er tale om et kundeforhold, hvor der er risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. Oplysningerne skal endvidere anvendes i grundlaget for den løbende overvågning, således at de indgår i vurderingen af, om transaktionerne er usædvanlige i forhold til virksomhedens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil.

Banker må gerne - hvis de bedømmer en person eller transaktion som forholdsvis enkeltstående og helt uden for risiko, selv vurdere omfanget af det de samler ind, men det er bankens ansvar alene, hvis der ikke er samlet ind i henhold til loven, og bøderne er store og givet i stort omfang, så man må forvente bankerne (de ordentlige) lever op til reglerne.

Jeg skrev dette, fordi jeg oplever alt for mange - ofte helt nye og uerfarne iværksættere mene, at banker spørger alt for meget, når man skal være ny kunde.

Det letteste er altid, at man selv som iværksætter laver en lille pakke til banken med det man må forvente.

Ikke noget superforkromet, men en kort forklaring med:

  1. Formålet med ens forretning (skulle man ikke selv behøve en lille plan for hvad man vil? Hvor er man - hvor vil man hen og hvordan vil man komme derhen?
  2. Et lille budget eller oversigt over, hvor mange penge mener man der vil flyde igennem ens konto på lidt sigt (jeg forestiller mig at det er noget man også selv ville have godt af at tænke over)
  3. Et dokumentation om en selv - paskopi f.eks  - udskrift fra CVR over firmaet og ejerne


Så glider det hele normalt hurtigt og let.

vh John Hannover

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


fredag den 1. februar 2019

Personlig virksomhed

Skal jeg starte en virksomhed – og hvordan gør jeg?
Det er let at stifte en ny virksomhed – du kan klare det hjemme fra sofaen. Hvis det samtidig er en personlig virksomhed, er det endda gratis. Læs, hvordan du gør i denne artikel.
Alderskrav
For at stifte virksomhed eller selskab, skal du være fyldt 18 år. Det er dog muligt at søge om dispensation til at starte en personlig virksomhed, fra du er 15 år.
Personlig virksomhed er ikke din eneste mulighed
Du kan også stifte et selskab, fx ApS. Selskabsformen IVS kan ikke ny-stiftes mere. Det er dog mere kompliceret, og der følger nogle faste omkostninger med. Til gengæld er hæftelsen begrænset.
Her kan du letlæst lige se fordele og ulemper ved selskabsform frem for personlig virksomhed i LINK
Otte nemme punkter: Sådan starter du en personlig virksomhed
1.     Gå ind på virk.dk
4.     Opret en Nemkonto til din virksomhed med dit CVR tilknyttet
5.     Opdater din forskudsopgørelse. Bed SKAT om udvidet forskud og sæt dit overskud, så godt du kan.
6.     Vælg et regnskabsprogram, fx
Dinero
7.     Sæt dig lidt ind i moms og skat:
Her er lidt gratis læsning 
Her er en bog om personlig virksomhed til 55 kroner
8.     Noter datoer for momsindberetning (normalt kvartalsvis), så du husker at indberette til tiden.
OBS: Selskaber som IVS og ApS er lidt mere komplicerede og med lidt flere krav. Det kan du læse mere om længere fremme i artiklen.

Personlig virksomhed er godt sted at starte - billigt og ukompliceret:
Den personlige virksomhed er et godt sted at begynde, når du vil starte virksomhed. I den personlige virksomhed hæfter du personligt, hvor det er selskabet, der hæfter i fx IVS og ApS. Selvom du hæfter personligt, er der mange fordele ved at have en personlig virksomhed.

Specielt efter afskaffelse af IVS som nye selskaber, giver personlig virksomhed stor mening for mange. Der er fradrag hvert år for tab - direkte i anden personlig indkomst, ikke offentligt regnskab og får man succes, så kan man købe sig til en skattefri omdannelse til ApS, og får man ikke succes nok til, at det betaler sig, så kører man frisk videre som personlig virksomhed, eller lukker let sin virksomhed ned igen. En ny opstart vil så tilmed give samme CVR nummer og alt.

·       De tre former for personlig virksomhed
1. PMV (personlig mindre virksomhed)
Du bliver registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). På den måde får du et CVR-nummer, som du kan bruge over for leverandører, kunder, banker og det offentlige.
Du skal også have en digital postkasse, hvor du kan modtage post fra det offentlige. I denne form for virksomhed kan du ikke være momsregistreret, og du kan ikke importere fra lande uden for EU.
Fordelen ved at have en personlig mindre virksomhed er, at CVR-nummeret giver troværdighed, og du kan oprette aftaler med banker, kunder og leverandører med dit CVR-nummer, i stedet for at gøre det som privatperson. Du kan senere ændre virksomheden til en almindelig personlig virksomhed med momsregistrering og importregistrering, og du kan beholde det samme CVR-nummer.

2. Enkeltmandsvirksomhed
En enkeltmandsvirksomhed er for personer, der skal momsregistreres, og som vil importere og arbejde alene. I en enkeltmandsvirksomhed opererer man ikke med løn, men med personlige hævninger.
·       Læs mere om løn og skat

3. I/S Interessentskab (personlig virksomhed for mere end én)
Denne virksomhedsform er for flere juridiske enheder og personer, som vil arbejde sammen. Man kan kalde det en enkeltmandsvirksomhed for flere. I et interessentskab vil I som standard dele alt lige, men I kan også aftale at dele overskud efter arbejdsindsats. I kan også udbetale løn. Hæftelse er personlig solidarisk. Det vil sige, at kreditorer kan kræve tilgodehavender fra én af personerne, hvis I ikke betaler til tiden. Den ene må derefter kræve penge hos de øvrige personer.

Klar til at stifte virksomhed?
Det foregår på Virk.dk med den såkaldte Startblanket.

Gå evt. gratis på biblioteket - eller brug fra 55 kr på e-bog eller paperback med meget mere om Personlig Virksomhed i letlæst form. 

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S