onsdag den 13. februar 2019

Hvidvask loven

Jeg oplever forbløffende mange, som stejler helt i forhold til at skulle give banker oplysninger, når de skal have en erhvervkonto.
Mange virker nærmest til at vælge en bank, der beder om så lidt som muligt, og roser deres bank for kun lige at skulle have ens navn.

Hvad er det, som går, at man - hvis man vil drive erhverv seriøst, finder det så skrækkeligt hvis en bank beder om lidt dokumentation, ikke bare for navn men også for hvad det er man vil drive for en forretning - kald det en lille forretningsplan, og hvad omfanget af forretningen må må forventes at blive, kald det et lille budget.

Tror man virkeligt i dag, at man seriøst skal starte sin forretning op, hvis man mener at bare en lille forretningplan og en lille ide om, hvor mange penge der skal løbe ind og ud, er en ulykke?


Der er givet en del nye bankløsninger eller app - som ikke overholder hvidvaskloven - og der stikkes jo også bøder ud helt løbende. Kun meget få pengeinstitutter har ikke været gennem møllen, og så kan det da godt være, der er nogle nye udenlandske, som endnu ikke har hvidvask kontrol helt på plads, men tror vi, at det er en fordel for erhvervslivet, at der tages helt let på den slags. 

Ofte er det så også banker som IKKE giver andet end en top-op konto (en man hele tiden selv skal se til der står penge på og aldrig kan overtrækkes) og en hævekort - af den type banker normalt giver til de personer der ikke kan holde sig fra overtræk, og derfor får klippet Visadankortet over. På toppen vil en del af disse (f.eks. Lunarway) heller ikke tillade, at man lægger sine betalinger, sin moms mm, til automatisk betaling, netop fordi det kunne trække en konto over.

Uanset hvad, er hvidvaskloven klar:

Banker skal for virksomhedskunder kende:  • Identitet (navn, adresse og CVR-nr. eller anden lignende identifikation, hvis den pågældende ikke har et CVR-nr.). Her bør de også checke, at både legale og reelle ejere i CVR registret stemmer med det opgivne
  • Formålet med forretningsforbindelsen (en lille redegørelse for hvad driver man for en type forretning - kald det en let forretningsplan)
  • Det forventede omfang = hvad venter man der sker af transaktioner ind og ud - kald det et lille budget.
  • Løbende overvågning af kundeforholdet og kundens transaktioner. - og disse skal dokumenteres og løbende dokumenteres - og evt ændrede mønstre i forhold til det oprindeligt aftalte, skal så på ny dokumenteres, omfang og formål.

Dette findes i hvidvasklovens pt 10 som vist i linket HER

Også lovens pt 22 er meget klar omkring hvad banker har for pligter i forbindelse med firmakundeformål:

Virksomheden skal ved etablering af kundeforholdet indhente oplysninger om hver kundes formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Det samme gælder, hvis kunden i øvrigt foretager væsentlige ændringer i sine aftaler med virksomheden. Kundens oplysninger om formål og omfang skal indgå i virksomhedens vurdering af, om der er tale om et kundeforhold, hvor der er risiko for hvidvask eller terrorfinansiering. Oplysningerne skal endvidere anvendes i grundlaget for den løbende overvågning, således at de indgår i vurderingen af, om transaktionerne er usædvanlige i forhold til virksomhedens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil.

Banker må gerne - hvis de bedømmer en person eller transaktion som forholdsvis enkeltstående og helt uden for risiko, selv vurdere omfanget af det de samler ind, men det er bankens ansvar alene, hvis der ikke er samlet ind i henhold til loven, og bøderne er store og givet i stort omfang, så man må forvente bankerne (de ordentlige) lever op til reglerne.

Jeg skrev dette, fordi jeg oplever alt for mange - ofte helt nye og uerfarne iværksættere mene, at banker spørger alt for meget, når man skal være ny kunde.

Det letteste er altid, at man selv som iværksætter laver en lille pakke til banken med det man må forvente.

Ikke noget superforkromet, men en kort forklaring med:

  1. Formålet med ens forretning (skulle man ikke selv behøve en lille plan for hvad man vil? Hvor er man - hvor vil man hen og hvordan vil man komme derhen?
  2. Et lille budget eller oversigt over, hvor mange penge mener man der vil flyde igennem ens konto på lidt sigt (jeg forestiller mig at det er noget man også selv ville have godt af at tænke over)
  3. Et dokumentation om en selv - paskopi f.eks  - udskrift fra CVR over firmaet og ejerne


Så glider det hele normalt hurtigt og let.

vh John Hannover

SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar