onsdag den 6. marts 2019

Alternativerne til IVS?
Ny lov vil med 99% sikkerhed være gennemført inden 10. april 2019 og - sætte stop for stiftelse af nye IVS samt stille krav om kapitalopbygning i eksisterende IVS og omregistrering til ApS under 2021 senest.

Loven er sat til vedtagelse 9/4 med ikrafttræden lige efter - 2. behandling er færdig og ændringsforslag er forkastede, og hovedforslaget sendt i 3. behandling - uden yderligere udvalgs-arbejde.

Loven sætter som nævnt stop for nye IVS og krav til eksisterende om opsparing af 40.000 kr bunden kapital inden 2 år = kræve 50.000 kr af overskud før skat for de som stifter med 1 kr. Årsagen er en del svindel - f.eks stiftelse af 100 vis af IVS for at få taxi licenser, for siden at handle disse, samt alt for mange tvangslukninger mm.

Allerede nu ses IVS meget ned på fra rigtigt mange banker og leverandører, og konsekvensen er næsten altid krav fra banker om personlig hæftelse, og samme kommer fra en del leverandører, mens andre blot intet leverer uden forudbetaling, og atter andre, både banker og leverandører, takker helt nej til at have med IVS at gøre.

Eksisterende IVS skal opbygge bunden kapital på 40.000 kr inde 2 år og derefter omregistreres til ApS.
Omregistrering til ApS skal være besluttet omkring april 2021 og kræver som nævnt, at bunden kapital - f.eks ny indskudskapital samt den på det tidspunkt eksisterende egenkapital skal udgøre en bunden kapital på mindst 40.000 kr.

Hertil kræves for de fleste, at overskud før skat på 50.000 kr afsættes under 2 år - eller at der indskydes nye beskattede penge, så den helt samlede kapital udgør mindst 40.000 kr.

Et sådan indskud skal enten bekræftes af en autoriseret/godkendt revisor (regn med 4-10.000 kr) eller selskabet skal have revisorpligt og fremlægge fuldt revideret regnskab - f.eks som udvidet gennemgang og regnskabet må så ikke være mere end 5 mdr gammelt.

I samme lov er KRAVET TIL STIFTELSE AF ApS sat ned til 40.000 kr.

Hvad gør man så som alternativ til et nyt IVS?


Der er to alternativer reelt: Personlig virksomhed og ApS.

For enkeltpersoner er det ikke så slemt. De kan stifte enkeltmands, mens flere person der vil stifte firma sammen, har et dårligere valg, nemlig I/S som giver dem - ikke bare personlig hæftelse, men solidarisk hæftelse.


For rigtigt mange, ville personlig virksomhed allerede under mange år have været et bedre alternativ end IVS. Mange selskabstiftere har bare mast på og skreget op om ulykker ved personlig hæftelse, og set IVS som eneste alternativ.

Det er klart, at man ikke skal risikere familien formue, men det er heller ikke nødvendigvis det man gør, så snart man stifter personlig virksomhed

Mange IVS er bittesmå og har omsat under 10.000 kr om året, og for dem var risikoen jo i den grad til at overse.

Mange driver også en forretning, som reelt ikke har større personlig risiko. Det kan være fordi man, ganske som rigtigt mange med IVS helt enkelt slet ikke køber på kredit (som IVS ofte slet ikke kan få) og derfor tager udgifter før indtægter, og passer godt på, ikke at få for store tab, inden man sadler om. Andre kan, specielt ved salg af ydelser, tegne forsikringer. 

Sandheden er jo, at personlig virksomhed har mange fordel frem for IVS for mange. 
  1. Den største og mest oplagte fordel er, at man har fradrag for underskud i anden personlig indtægt. Mange IVS nåede aldrig frem til overskud, men havde bare underskud som de ikke kunne udnytte, simpelthen fordi de aldrig nåede overskud. De ville have haft stor fordel af, at kunne trække de tab fra i anden personlig indkomst.
  2. Andre klare fordel er, at regnskabet ikke er offentligt og på mange måder, langt enklere at udarbejde. 
  3. Arbejdsskadeforsikring er ikke krav i personlig virksomhed, men i selskaber for ejer uanset omsætning, overskud og løn.
  4. Der er fradrag for kørsel i egen bil uanset resultat, hvor man i selskaber kun kan få skattefri godtgørelse for kørsel, hvis man samtidigt har en helt reel løn, noget mange med IVS aldrig nåede frem til.
Stifter man enkeltmands, og ser det går skidt, ja så glæder man sig over fradrag for tabet i personlig skat, og ser man det gå godt, så kan man efter et par år eller tre vælge, at lave omdannelse til ApS - som skattefri eller skattepligtig. Det første koster en revisor erklæring, men jeg er ret sikkert på, at besparelsen ved at have personlig virksomhed 2 - 3 år,  ofte fuldt svarer til omkostningen til omdannelse for rigtigt mange.

Der er mange andre fordel, dette var kort de største. 

Det er klart, at selskaber også har klare fordele, hæftelse (hvis man ellers kan få kredit mm) og det er langt lettere at tage ny ejere ind for at nævne et par.

Her lidt om forskellene, fordele og ulemper - personlig virksomhed eller selskab
i LINK

Er man flere personer, så personlig virksomhed er lig med et I/S interessentskab - med personlig solidarisk hæftelse, så er det ofte klart mere oplagt at vælge ApS fra start, næsten uanset hvad. Personlig solidarisk betyder, at kreditorer kan hente deres tilgodehavende personligt, og hente det hos den af ejerne det er lettest at få pengene fra. Den ejer skal så selv slås med at få de andre ejeres andel af det betalte ind igen.

Til gengæld, hvis kravet til ApS så er 40.000 kr, eller 20.000 kr per person ved 2 personer - og dermed jo også mindre per person ved 3 og 4 ejere,  ja så bør man se at skaffe de penge, uanset lån eller andet, vil jeg mene.

Man driver ikke ret let et selskab med flere ejere og en vis aktivitet, uden at de 40.000 kr meget hurtigt får ben at gå på, og de må jo gerne indgå i driften.

Konklusion:
  • Personligt ville jeg har lavet andre lovændringer der straffede svindlere og sjuskehoveder i selskaber hårdere, frem for at afskaffe IVS.
  • Ulykken ved at afskaffe IVS er til at overskue. Som erhvervsstyrelsen konkluderede i deres store undersøgelse, blev for mange brugt til svinde, og først og fremmest blev alt for mange tvangsopløst grundet ejer sjusk, og endeligt var der alt for ringe udvikling i mange IVS, hvorved de fleste der faktisk havde aktivitet, kunne have været stiftet som - personlig virksomhed eller ApS.
  • Mange stiftesesselskaber stiftede IVS på samlebånd som eneste brugbare, uden en egentlig dybdegående rådgivning. De græder nu over den tabte mulighed, men havde alle der stiftede IVS fået en ordentlig gennemgang af alt, så ville en del af ulykken slet ikke være sket. Jeg ved der også er ordenligt stifteselskaber, men oplevede for mange der bare maste på og messede ensformigt IVS IVS IVS
  • IVS som burde beskytte personligt, gør det ofte kun i meget lille grad, da alle leverandører generelt kræver forudbetaling - husleje depositum, kaution fra ejer i bank så det er ikke så almindeligt, overhovedet at opbygge en gæld der kunne være personligt ødelæggende. Den gæld IVS ofte har haft ved tvangslukning har været til skat og moms.
  • Får man ansatte - så er selskab nok det rigtige valg - ApS eller IVS
Alternativer findes også i udlandet i England og Tyskland f.eks 1 £ eller 1€ selskaber men i UK skal man have en lokal "company director" og det er ikke let at få en bank med, og i Tyskland skal man lægge rigtigt meget bureaukrati til oveni OG - f.eks en anmeldelsesfrist for de små 1 Euro UG selskaber, på 3 uger hvis man kommer i kapitaltabssituation, ellers får man personlig hæftelse - , så jeg ser ikke udenlandsk selskab som en egentlig løsning, for den type danske virksomheder, som i dag drives i IVS form. IVS kan stadigt stiftes på Grønland og Førøerne - LINK HER

Jeg ved der er delte meninger om loven, og den er heller ikke vedtaget i skrivende stund, men har flertal og virker ikke til at kunne ændres, men her var i alle fald et konstruktivt forsøg på at sige:
HVAD GØR VI SÅ NU - LILLE DU.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/SIngen kommentarer:

Send en kommentar