onsdag den 27. marts 2019

Omregistrere IVS til ApS efter ny lov


Vedtaget af samlet folketing på nær 5 stemmer 9/4

Nye IVS kan ikke stiftes efter vedtagelsen er offentliggjort i lovtidende.

Eksisterende IVS skal i 2021 omdannes til ApS. Der skal afholdes generalforsamling med beslutning seneste 15/4-2021 - og så er der 14 dages frist til at anmelde omregistrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen. 

Dette vil kræve en samlet kapital der kan stilles som bunde, på 40.000 kr. Har man stiftet med 1 kr. så vil det, alt andet lig, kræve ca. 50.000 kr overskud før skat i den periode.
Helt hvordan erhvervsstyrelsen vil styre det til den tid, må vi nok vente lidt med at få klarhed over. 

Kan IVS ikke senest 15/4 2021 besluttes omregistreret til ApS, så skal selskabet lukkes, og aktiviteten eventuelt videreføres i nyt personligt selskab. Her kan det være klogt at få beregnet, at der trods alt ikke skal ske beskatning af goodwill og aktiver.


Omdannes IVS ikke, så kan/skal selskabsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning.

Gennemgang af praktisk omdannelse af IVS til ApS:

  1. Omregistrering kan ske ved at der afsættes en del af overskud til bunden kapital og der skal afsættes minimum 25% af overskud før skat - eller et større beløb/større % - hvis man ønsker det - ELLER
  2. Det kan ske ved at ejerne skyder ny kapital ind i selskabet med beskattede midler som ny selskabskapital som registreres ELLER
  3. Det kan ske ved indskud af aktiver udefra - apportindskud. 
Det er en forudsætning for, at der kan omdannes, at den samlede kapital, uanset den fremkommer ved opbygning af bunden kapital via årlige afsætninger af overskud - efter 25% reglen om afsættelse af overskud, eller kommer til ved indskud af ny kapital, udgør mindst 40.000 kr.

Der er tale om den helt samlede kapital – egenkapital inden indskud samt eventuelt nyt indskud skal udgøre mindst 40.000 kr.

For at omdanne skal man:
  • Afholde generalforsamling hvor man ved tager at ændre vedtægter og omregistrere - samt med fordel beskrive hvordan.
  • Vedtægterne ændres så de svarer til den ny kapitalstørrelse og brugen af ApS
  • Alle steder man tidl. skrev IVS skal der nu stå ApS - betegnelsen er en del af selve selskabsnavnet og skal altid med.
  • Enten have et revideret regnskab (udvidet gennemgang med erklæring fra revisor) som ikke må være mere end 5 mdr gammelt - eller en separat revisor erklæring om kapitalen. At udvidet gennemgang med revisorpåtegning rækker fremgår her I LINK)
Det er den samlede kapital der skal udgøre 40.000 kr - som også frem går af FSR's (revisor foreningens) standard erklæring er klar i sin tekst til revisorer der skal omdanne:


Hvis der er negativ egenkapital, så er kapitalen ikke tilstede, og revisor kan ikke afgive den nødvendige erklæring.
FSRs standard erklæring, som vurderingsmænd/revisorer skal udfylde, i forbindelse med omdannelse har følgende konklusion - mine fremhævelser med fed skrift:

Det er vores opfattelse, at selskabets kapital er til stede. Det vil sige, at summen af selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, opgjort pr. XX 201X, med tillæg af den besluttede kapitalforhøjelse på x kr. mindst udgør 50.000 kr., og at selskabets egenkapital med tillæg af kapitalforhøjelsen mindst udgør 50.000 kr."

I erhvervsstyrelsens vejledning, er det formuleret som:

Omregistrering til almindeligt ApS:
Et iværksætterselskab kan lade sig omregistrere til et almindeligt anpartsselskab, når selskabskapitalen og den særlige reserve samlet mindst udgør 40.000 kr. (50.000 kr i det oprindelige)

Det betyder, at hvis der er negativ egenkapital, inden der skydes frisk kapital på, så er kapitalen ikke til stede, og revisor kan så ikke give den nødvendige erklæring. Kapitalkravet er nedsat fra 50.000 kr til 40.000 kr.

Jeg rådgiver her efter bedste viden men kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misforståelser. Mine blog indlæg skal ikke ses som erstatning for betalt faglig rådgivning


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar