lørdag den 29. juni 2019

Hvad sker hvis man indsender selskabers regnskab og selvangivelse for sent

Alm. selskaber IVS, ApS og ApS skal som udgangspunkt indsende regnskab 5 måneder efter årsafslutining og selvangivelse 6 måneder efter 

Det betyder, for alle de selskaber der har afslutning 31/12 - så hedder fristen for regnskabet 31/5. Kun de helt store selskaber - regnskabsklasse D har en kortere, 4 mdr. frist og selvangivelse som udgangspunkt inden 1/7.


Regnskabet til erhvervsstyrelsen EOS/VIRK:


Regnskabet indberettes i virk.dk til Erhvervsstyrelsen EOS - elektronisk i "regnskab 2.0" og skal være godkendt på generalforsamlingen inden datoen. Det foregår i virk.dk 

Dersom du IKKE indsender til fristen, så vil du:

Modtage et påkravsbrev fra EOS i dit selskabs digitale postkasse. Den skal du altid sørge for at være opdateret med.

Dette brev kommer "ret hurtigt" efter det manglende regnskab konstateres i deres systemer og indholder en frist på typisk 8 dage - til at få indsendt det generalforsamlings-godkendte regnskab. Først herefter får selskabets ledelse en bøde på 500 kr hver.


Er regnskabet mere end en måned forsinket, er boden ialt 2.000 kr og 3 måneder, ialt 3.000 kr og det er så maksimumboden, inden selskabet kan sendes til tvangsopløsning.


Bøden er personlig og per ledelsesmedlem (ex direktører og bestyrelse)  og der er således ikke fradrag for den.

(2) Der er gået mere end 4 uger på fra påkravs-brevets datering er overskridt, da Erhvervsstyrelsen så har mulighed for at sende selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten.

Og så er vi jo i hvert fald henne i starten er juli, hvor langt de fleste årsrapporter gerne skulle være sendt ind.

P.S. Ovenstående er baseret på en fortolkning, som FSR - danske revisorer offentliggjorte for nogle år siden, og som stadig er gældende - og som jeg er helt enig i.

P.P.S. Hvis du som revisor vurderer, at overskridelsen af indsendelsesfristen skyldes ledelsens ønske om at tilbageholde oplysninger om selskabet for tredjemand, skal du under alle omstændigheder giver oplysninger om ledelsesansvar ved revision eller udvidet gennemgang

SELSKABET SELVANGIVELSE:

(Oplysningsskema er nyere ord men . same same)

Selvangivelsen findes ved at logge ind på SKAT og se i venstre panel.

Et link fra skat til udfyldelsen HER

Selvangivelsen for selskaber som skal udgangspunkt være inde inden 1 juli i året efter regnskabsåret.

Indsender man for sent, er boden 200 kr for hver dag fristen overskrides, dog maksimum 5.000 kr.

Indgår selskaber i sambeskatning (med holdingselskaber) er maksimum stadigt 5.000 kr

MOMS for lige at få det med:

Indberettes som det fremgår af firmaets registreringsbevis - generelt kvartalsvis i stiftelsesåret + helår derefter - og så halvårs.

Har man ikke moms at indberette, skal man 0 indberette, for at vise man er opmærksom på fristen.

Indberetter man ikke, så vil skat fastsætte en skønsmæssig moms. 


Beløbet ansættes generelt som gennemsnit af firmaets seneste 4 momsindberetninger. 

Dersom gennemsnit er under 0, så ansættes skønsmæssigt et nul, da moms ikke skønsmæssigt betaler moms retur.

Når rykkerbrevet ankommer, så tildeles man en bod på 800 kr. Denne kan ikke omgøres, når først rykkeren er modtaget..

Ofte kan et sådan rykkerbrev komme op til en måned efter, man har undladt momsindberetning. Det vil jeg mene er kritisabelt og kan koste det offentlige unødvendige tab.. I rykkerbrevet er der generelt en 14 dages frist for indberetning OG betaling af boden på 800 kr.

Jeg blogger ud fra bedste viden og  - kan ikke holdes ansvarlig for evt fejl eller mulige misfortolkninger - nye lovændringer mm. 


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S

Ingen kommentarer:

Send en kommentar