onsdag den 16. december 2020

Corona nyt små og mellem store virksomheder


30/9 2021 er der indgået aftale om forlængelse af kompensation for faste omkostninger samt forlængelse af låneordningen i Rejsegarantifonden og garanti- og låneorningerne i EFK Damarks eksportkredit - med forlængelse til 31/12-2021. Samtidigt bekræftes afslutning af øvrige kompensationsordninger til selvstændige.  Mere i dette LINK 


HERFRA ER DET NU HISTORISK GENNEMGANG AF GAMLE ORDNINGER:

Primo december 2020 er der enighed om at åbne for kompensation for faste omkostninger samt kompensation for selvstændige - og genindførelse af lønkompensation. 

Ansøgning skal efter det oplyste åbne mellem 9 og 11 december - på sædvanlig vis - se LINK virksomhedsguiden. Og link til selvbetjening lønkompensation.

I må endeligt selv checke virksomhedsguiden, da jeg ikke kan påtage mig ansvar for evt. fejl eller misforståelser, men gengiver efter bedste viden.

Herunder gennemgås de fire ordninger:

Omstillingspuljen som først åbner 29 jan 2021 - dækker ALLE virksomheder der grundet Corona restriktioner må omstille sig radikalt - Godt beskrevet af BDO her i LINK

Den dækker typisk f.eks turisme og oplevelseserhverv, men alle der grundet restriktioner og Corona må omstille, kan søge Betingelserne er her kopieret ind:

 • Virksomheden skal som udgangspunkt være privatejet. Fonde, foreninger og selvejende institutioner kan dog også søge puljen, såfremt omstillingsbehovet er ekstra stort hos disse.
 • Virksomheden skal være registreret under et dansk CVR-nummer.
 • Virksomheden skal have dokumentation på, at den som følge af Coronakrisen er hårdt ramt. Dette skal konkret fremgå som et fald i omsætningen på min. 30 procent.
 • Virksomheden skal kunne dokumentere, at den forinden Coronakrisen havde en sund økonomi og drift (fx via regnskaber mv.).
 • Virksomheden skal have en konkret plan for den fremtidige omstilling.


Kompensation til selvstændige mv.:


 • Selvstændige og freelancere med under 25 fuldtidsansatte MEN dog MED ansatte, kan få kompenseret 90 pct. af deres tab, dog maks. 33.000 kr. udbetalt pr. måned - forudsat omsætningen er faldet med mindst 30% som følge af nedlukningen. 
  De som ikke har ansatte kan max få 30.000 kr til dækning af omk. ved nedlukning
  Op til 9/2 - var det max 23.000 kr.
 • Det er en forudsætning, at den der søger forpligter sig på tro og love til ikke a tage mere end 23.000 kr ud af virksomhed per måned, i den periode hvor der modtages forhøjet kompensation. Denne tro og love erklæring kontrolleres i forbindelse med efterkontrollen og her kan og vil der generelt blive krav om revisor erklæring
 • Selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent kan i perioden, hvor de er omfattet af forbuddet, få kompenseret 100 pct. af deres omsætningstab, dog maks de 30.000 kr. pr. måned, hvis de ingen omsætning har i perioden.
 • Kombinatører (personer der kombinerer arbejdsopgaver som selvstændig med arbejdsopgaver som lønmodtagere) mener jeg har samme betingelse, men mangler lovtekst så I må checke
 • I den midlertidige kunststøtteordning dækkes op til 75 pct. af kunstnernes tab, dog maks. 30.000 kr. pr. måned.
Lønkompensation: 
Lønkompensationsordningen fra foråret til hele landet genindføres, samtidig med at ordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, også fortsat gælder. 
Tvangslukkede virksomheder vil kunne vælge, hvilken af ordningerne de ansøger om kompensation fra. Vælger de den generelle lønkompensation, der nu indføres i hele landet, så vil det bl.a. betyde, at fx restauranter godt kan sende nogle tjenere hjem på lønkompensation, mens andre ansatte som kokke laver take-away. Det kan være med til at holde gang i omsætningen.  
Ordningen vil træde i kraft den 9. december og gælde frem til, at restriktionerne ophører - på nuværende tidspunkt 3. januar 2021. Link til vejledning og ansøgning
 • Ordningen omfatter medarbejdere ansat inden den 7. december 2020.
 • Virksomheden må senest have afskediget medarbejdere den 9. december 2020
Kompensation for faste omkostninger:
 • Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 35 pct.
 • Kompensationen udgør fra omsætningstab 35-60% 25% af de faste omk. og 60-80% giver 50% dækning medens 80 - 100% tabt omsætning giver 80% for ikke tvangslukkede.
 • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
 • Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet. "Faste omkostninger light" tilbyder kompensation alene for husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og skatter. 
 • Der er ikke krav om revisorerklæring på denne "light" ordning.
 • Øvrige faste omkostninger kompensationer kræver revisorerklæring ved ansøgning.
Her er beskrevet hvorledes man kan søge, blot man har omsætning EN måned inden den periode man nu søger for - Det er fra nyeste retsinform som LINK punkt 11 C.

"Hvis virksomheden er registret i CVR-registret senere end den 20. juli 2020, skal virksomheden kunne dokumentere, at den har haft omsætning i minimum én måned forud for den periode, som virksomheden søger kompensation for."

REGNSKABSMÆSSIG OPGØRELSE fælles for dem alle:

Kompensationsbeløb regnes regnskabsmæssigt som et offentligt tilskud. Dette er tilfælde for alle hjælpepakkerne

Beløbet skal medtages i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og der sker i.h.t årsregnskabsloven ikke modregning i dette punkt, for de omkostninger som kompensationen dækker.

Regnskabsklasse B og C kan bruge muligheden for at sammendrage posterne i resultatopgørelsen og derfor kun oplyse bruttoresultatet. Heri indgår kompensationen så.

Kompensationen udgør en særlig post og der kræves derfor tillige noteoplysning, om arten af kompensation, og størrelsen af denne.

Her er link til regnskabsmæssig behandling fra PWC

Der kan kræves revision af slutopgørelsen for alle ordninger:

§ 14: Der gennemføres løbende kontrol med den udbetalte kompensation, jf. §§ 15-17.
Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen, jf. lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan pålægge enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Jeg blogger her bare efter min bedste viden, og kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller misfortolkninger i mine tekster.


SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:

Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.

”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk

"Grundbog til dig der vil være selvstændig". E-pub bog med ALT det grundliggende skrevet let fatteligt for dig der vil være selvstændig - for alle virksomhedsformer - stiftelse og hele driften

”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS

Introduktion Til REGNSKAB – en begynderbog om regnskab og bogføring

”Fradrag” Generelt om regler og praksis i fradrag + alfabetisk ordnede fradrag

"ApS" Alt om anpartsselskaber

”IVS” – Om at stifte og drive Iværksætterselskab - IVS

”Personlig virksomhed” Om at stifte og drive enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S


Ingen kommentarer:

Send en kommentar